nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Træning


Træningen er baseret udelukkende på positive trænings metoder. Hvor man belønner hunde for at gøre det rigtige og derved heller ikke skælder ud, bruger tvang eller andre ting der påføre hunde ubehag.

Jeg lægger vægt på at træningen skal være sjov for hund såvel som ejer. Derfor er der god tid til hver enkelt, og betingelserne er til stede for at skabe det bedst mulige samarbejde hund og ejer imellem. Samtidig skal træningen være brugbar og der er en meningen med de ting vi træner. Nogle øvelser styrker hundens selvkontrol. Andre giver hunden en øget kropskontrol og selvtillid. Fælles for dem alle er samarbejde og den positive følelse hunden og ejeren får ved at føle at tingene lykkes. At man oplever atkunne lære hunden alt det man vil, på en positiv måde.

Træningen indebærer bl.a. at den enkelte hund lærer at gå pænt uden at trække i snoren, ikke hopper op af folk, kommer når der bliver kaldt og almindelig lydighed såsom sit, dæk og bliv.  Samtidig træner vi forskellige tricks, som er sjove både for hund og ejer, og styrker samarbejdet. Alt hvad man træner med sin hund på en positiv måde, styrker sammenholdet og samarbejdet, mellem dig og din hund.

Der er mulighed for at dele hundene op, så de kan lege i mindre grupper. Hvis der er hunde der går godt i spænd sammen og vil få nogle gode oplevelser ud af legen.

Vi bruger også tid på mental aktivering af hundene, således at den enkelte også hjemme har mulighed for at stimulere og udfordre sin hund. Det kan f.eks. være problemløsning, spor m.m. Når en hund får brugt sit hoved på den rigtige måde, bliver den glad, får brugt sin energi og undgår at blive stresset. En glad og afslappet hund giver en god hverdag og minimerer risikoen for fremtidig problemadfærd.

 

  • Træning hos Happy-Hund foregår på eget ansvar.
  • Pladsen på holdet er først endelig reserveret når pengene er indbetalt.
  •  Er man forhindret i at komme en dag, er man velkommen til at komme og få træningsgangen på et andet hold.
  • Stoppes trænings forløbet, gives pengene ikke retur.
  •  Prisen er 500 for et trænings forløb på 7 gange.
  • 40382836 eller happy-hund@mail.dk